Hs: Bølgehøjde i meter (Signifikant)
H1/3: Bølgehøjde i meter (Højeste 1/3)
Hmax: Bølgehøjde i meter (Max)

Tz: Middelbølgeperiode i sekunder

Dir: Retning i grader fra nord